< Back to list

ALIBABA.COM PRIVACYBELEID

geldig vanaf 15 / 07/ 2019

 

Inhoudsopgave

A. VERZAMELEN VAN INFORMATIE.

 • Informatie die u aan ons verstrekt
 • Informatie die we automatisch verzamelen
 • Informatie die we van derden ontvangen

B. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

C. OPENBAARMAKING OF DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

D. BEWARING

E. COOKIES.

F. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID.

G. BEZOEKERS UIT DE EUROPESE UNIE.

 • Juridische grondslag voor gegevensverwerking.
 • Internationale overdrachten van persoonlijke informatie.
 • Uw rechten.

H. CONTACT MET ONS OPNEMEN.
I. TAAL.

 

 

Opmerking: dit Privacybeleid van Alibaba.com is van toepassing op het verzamelen, gebruik en openbaarmaking van informatie met betrekking tot de producten en diensten aangeboden door Alibaba.com. Raadpleeg het Privacybeleid van AliExpress.com  voor het privacybeleid dat de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van informatie regelt in verband met de producten en diensten die worden aangeboden door AliExpress.com.

 

Wij bij Alibaba.com ("wij/we", "ons/onze") erkennen het belang van de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie.

Alibaba.com (het "Platform") is een B2B-platform dat de verkoop en aankoop van producten en/of diensten tussen leveranciers (of "Verkopers") en kopers (of "Kopers") mogelijk maakt en faciliteert. Het Platform is voor business-to-business transacties en wordt daarom alleen beschikbaar gesteld voor gebruik door bedrijven en niet voor individueel of persoonlijk gebruik.

Dit Privacybeleid beschrijft de wijze waarop Alibaba.com informatie in verband met de werking van het Platform met inbegrip van persoonlijke informatie over bezoekers van het Platform, vertegenwoordigers en werknemers van kopers en verkopers ("u") verzamelt, gebruikt en verstrekt. Dit Privacybeleid geldt ook voor het gebruik van ons Platform via een mobiel apparaat, hetzij via mobiele toepassingen of websites die geoptimaliseerd werden voor mobiel gebruik. Raadpleeg voor meer informatie over de persoonlijke informatie die wij verzamelen wanneer u andere diensten van Alibaba gebruikt of er mee communiceert het toepasselijke privacybeleid van dergelijke diensten.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie, neemt u contact op met ons via de contactgegevens in paragraaf I "CONTACT MET ONS OPNEMEN" onderaan dit Privacybeleid. Alle woorden in hoofdletters die niet gedefinieerd worden in dit document zullen de betekenis hebben die aan hen toegeschreven wordt in de Gebruiksvoorwaarden voor het Platform, die u hier kunt vinden.

A. VERZAMELEN VAN INFORMATIE

 

De persoonlijke informatie die wij over u verzamelen valt in grote lijnen in de volgende categorieën:

Informatie die u aan ons verstrekt

Als u een vertegenwoordiger of medewerker van een Koper of Verkoper, of een zelfstandige Koper of Verkoper bent:

 • u wordt gevraagd om bepaalde contactinformatie te verstrekken die nodig is voor de registratie voor een Platform-account namens een Koper of Verkoper, inclusief naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie en afdeling;

 

 • u zal worden gevraagd om bepaalde identiteitsinformatie, belastingregistratie en/of gerelateerde informatie over uw bedrijf, zoals uw bedrijfsnaam, bedrijfstype en bedrijfstak, bedrijfsregistratiegegevens en informatie over uw bedrijfslicentie te verstrekken;

 

 • als u een Verkoper bent, vragen wij u ook om informatie te verstrekken over de goederen en producten die u via het Platform wilt verkopen en details over uw verkopen/transacties op Alibaba.com;

 

 • als u een Koper bent, vragen wij u ook om details of voorkeuren te verstrekken over de goederen en producten die u mogelijk wilt kopen via het Platform en alle details of voorkeuren die relevant zijn voor uw aankopen;

 

 • Als u met succes door Alibaba.com als blogger of influencer bent gecertificeerd, kunnen we naast de hierboven genoemde informatie ook uw livestreamvideo's, uw sociale media-accountnamen en profielfoto's en berichten of opmerkingen van andere gebruikers verzamelen van het Platform;

 

 • in verband met het faciliteren van transacties, aankopen en betalingen via het Platform, wordt u gevraagd om bepaalde betalingsinformatie te verstrekken. Dit kunnen bankrekeningnummers, facturerings- en leveringsinformatie, creditcard-/debetkaartnummers, vervaldatums en beveiligingscode en volginformatie van cheques of postwissels omvatten om de verkoop en aankoop te vergemakkelijken, evenals de afrekening van de aankoopprijs van de producten of services. afgehandeld op of verkregen via het Platform;

 

 • wij verwerken alle informatie die aan ons wordt verstrekt in verband met geschillen of om klachten te ondersteunen in verband met het Platform of goederen en/of diensten die gekocht werden via het Platform. Let op, kopers en/of verkopers kunnen klachten indienen over de producten en diensten op het platform en/of geschillen tussen de kopers en verkopers op het Platform en in dergelijke omstandigheden verwerken we de gegevens die ons door kopers en/of verkopers zijn verstrekt die relevant zijn voor de ingediende geschillen of klachten. Dit kan gezondheidsgegevens omvatten van eindgebruikers (waaronder mogelijk minderjarigen vallen) van producten die op het Platform zijn gekocht, voor zover relevant voor de geschillen of klachten die door het Platform worden beoordeeld en voor zover de persoon/personen hun uitdrukkelijke toestemming gegeven hebben om hun gegevens met ons te delen voor de behandeling van de klachten en/of het oplossen van de geschillen.

 

 • Informatie die u indient bij het Platform voor publicatie kan openbaar worden gemaakt op het Platform en is daarom toegankelijk voor elke internetgebruiker. U moet voorzichtig zijn bij het bepalen van welke informatie u ons ter publicatie aanbiedt.

 

Informatie die we automatisch verzamelen

 

 • Als u contact opneemt met ons (zoals via de chatservice van onze klantendienst, via telefoon of e-mail), kunnen wij een kopie van uw correspondentie registreren en kunnen we vragen om aanvullende gegevens om uw identiteit te verifiëren.

 

 • We zullen contactgegevens en andere informatie van gebruikers verzamelen van openbaar beschikbare bronnen voor het verifiëren van de gebruikers en het uitvoeren van due diligence op de gebruikers.

 

 • We zullen details verzamelen over gebruikersactiviteiten, transacties en interacties op het Platform, met inbegrip van informatie met betrekking tot de soorten en specificaties van de gekochte producten en diensten, prijs- en leveringsinformatie, geschillen- en klachtenregistraties, communicatie tussen gebruikers en alle informatie die in discussiefora wordt openbaard.

 

 • Van tijd tot tijd kunnen we ook informatie verzamelen over de bestaande en toekomstige gebruikers, tijdens of in verband met beurzen, sectorgerelateerde evenementen en/of andere functies. Deze informatie is inclusief contactnamen, adressen, telefoonnummers, faxnummers en e-mailadressen van vertegenwoordigers.

 

 • Als u ons Platform bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie van uw apparaat. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze informatie kan met name IP-adressen, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau), browsepatronen en details over hoe u interactie hebt gehad met ons Platform en de beschikbare goederen en services omvatten. Daarnaast verzamelen we statistische informatie over het Platform en de bezoekers van het Platform inclusief, browsersoftware, besturingssysteem, software en hardware attributen, bekeken pagina's, aantal sessies en unieke bezoekers. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers beter begrijpen die naar ons Platform komen, waar ze vandaan komen en welke inhoud voor hen van belang is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van ons Platform te verbeteren. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van ons Platform te verbeteren. Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie, zoals hieronder wordt uitgelegd onder paragraaf E "COOKIES".

 

Informatie die we van derden ontvangen

 • We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van sociale mediaplatforms als u ervoor kiest zich te registreren voor een Platform-account via een sociale media-account. Welke informatie we precies ontvangen, hangt af van uw privacy-instellingen voor het toepasselijke platform, maar het zou doorgaans gaan over standaard openbare profielinformatie, zoals:
  • Uw gebruikersnaam of bijnaam
  • Uw profielfoto
  • Land
  • Bedrijfsnaam
  • Contactgegevens

 

We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van derden die door ons zijn ingeschakeld om te helpen bij het leveren van verificatiediensten en het uitvoeren van controles op passende witwaspraktijken en KYC-controles (know your customer, ken-uw-klant) van gebruikers. Dit kan uw naam, e-mailadres, bedrijfsgegevens en contactgegevens zijn.
 

 • Als u ervoor kiest om deel te nemen aan het beoordelen van producten en/of diensten op Alibaba.com, kunnen wij persoonlijke informatie over u ontvangen van derde partijen die met ons samenwerken om beoordelingen van onze diensten uit te voeren.

B. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • controle van uw identiteit en beveiligingsprocedures, KYC (know your customer, ken-uw-klant), anti-witwascontroles en achtergrondchecks om gebruikersaccounts in te stellen;

 

 • controleren of u in aanmerking komt om te registreren als een gebruiker van het Platform volgens onze Algemene voorwaarden hier;

 

 • opzetten/beheren van gebruikersaccounts, met inbegrip van het verstrekken van id's voor aanmelding en de ontwikkeling van een Platform-profiel;

 

 • gebruikers met klantendienstondersteuning bieden; reageren op vragen, feedback, en het beheer van de claims en/of geschillen;

 

 • vergemakkelijken van de communicatie tussen kopers en verkopers via het Platform, verwerking van transacties en schikkingen die via het Platform tussen kopers en verkopers gemaakt werden, beoordelen van terugtrekkingverzoeken van verkopers;

 

 • verstrekken van logistiek en warehousingdiensten (inclusief, maar niet beperkt tot, douaneaangiften via het Platform);

 

 • het vereenvoudigen van douaneaangiften/-aanvragen via het Platform;

 

 • het beoordelen en monitoren van accountbeveiliging en transactierisico's van gebruikers van Alibaba.com, opsporen en voorkomen van fraude, witwassen van geld en andere beveiligingsincidenten;

 

 • personaliseren van onze marketing en communicatie met u op basis van uw browsegegevens en uw bestelgeschiedenis;

 

 • uitvoeren van onderzoek of statistische analyse om de inhoud en lay-out van het Platform te verbeteren, en om het productaanbod en de diensten op Alibaba.com te verbeteren, inclusief, bijvoorbeeld, het gebruik van geanonimiseerde gegevens voor machine-leerdoeleinden;

 

 • identificatie, ontwikkeling en marketing van en reclame voor producten en diensten waarvan wij denken dat u deze zult waarderen, inclusief in browsers en apparaten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Cookies en andere soortgelijke technologie kunnen worden gebruikt u om advertenties te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses (zie paragraaf E. "COOKIES" hieronder). Waar het volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is, zullen we uw toestemming vragen voordat we u communicatie voor marketingdoeleinden sturen;
   
 • Als u een Koper bent, zullen we details van de laatst bekeken producten op het Platform delen, zodat verkopers contact met u kunnen opnemen met informatie over producten en/of diensten die u mogelijk interesseren. U kunt ervoor kiezen om deze informatie niet te delen met verkopers via de Privacyinstellingen voor Kopers hier https://profile.alibaba.com/privacy/privacySettingShow.htm.

 

We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die wij hebben gespecificeerd (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden), indien en waar dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming.

C. OPENBAARMAKING OF DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven (of er toegang tot verschaffen) voor de volgende categorieën ontvangers:

 • Andere Platformgebruikers waar nodig in het kader van het faciliteren van aankopen en communicatie tussen u en de andere gebruikers.

 

 • Externe zakelijke partners, dienstverleners en/of filialen van Alibaba.com die door ons ingeschakeld werden of met ons samenwerken om ons te helpen bij het verlenen van diensten aan u of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid of aan u meegedeeld wanneer wij uw persoonlijke informatie verzamelen. Categorieën van deze partners of dienstverleners omvatten:

 

 • Leden van de Alibaba Group en hun respectievelijke gelieerde ondernemingen en/of hun aangewezen serviceproviders die met ons samenwerken om verwerkingsservices te bieden zoals software, hulpprogramma's, systemen en berichtendiensten voor doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid;

 

 • onze zakelijke partners (bijvoorbeeld om u kortingen of aanbiedingen voor te stellen die u mogelijk interesseren);

 

 • marketing- en advertentieplatforms, zoals Google, Twitter, Facebook en Instagram, en aanbieders van gebruikersanalyseservices teneinde de inhoud aan te passen die u ziet wanneer u ons Platform bezoekt.Deze platforms kunnen informatie die zij op ons Platform verzamelen combineren met gegevens op hun respectievelijke platforms en met gegevens die zij verzamelen van andere websites of via andere bronnen om gerichte advertenties uit te voeren. De verwerkingsactiviteiten van deze externe marketingplatformen worden beheerst door hun eigen privacybeleid, niet dit Privacybeleid;

 

 • betalingsdienstaanbieders die persoonlijke informatie verzamelen en verwerken om te helpen bij het afwikkelen van de betalingen voor transacties of aanvragen voor het uitbetalingsproces van Verkopers. De activiteiten van betalingsdienstaanbieders kunnen worden beheerst door hun eigen privacybeleid, niet door dit Privacybeleid;

 

 • kredietrisicobeoordelers om een risicobeoordeling uit te voeren bij Verkopers om te bepalen of een Verkoper kan worden toegestaan om een fondsopname uit te voeren;

 

 • logistieke partners voor leveringsdiensten voor kopers, waaronder retourneren en inwisselen van producten en warehousing-services voor verkopers;
   
 • douaneagenten voor inklaringen bij de douane;

 

 • verleners van cloud computingdiensten om cloudopslagdiensten te bieden;

 

 • verleners van klantenservice om nazorg te verlenen;

 

 • verleners van risicobeheerdiensten om de beveiliging van gebruikersaccounts en transactierisico's te beoordelen; en

 

 • externe verleners van beoordelingsdiensten om beoordelingen van onze diensten met klanten uit te voeren als u ervoor kiest deel te nemen aan het beoordelen van Alibaba-producten en/of -diensten;

 

 • We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken of overdragen of anderszins openbaarmaken zoals vereist of toegestaan door toepasselijke wetgeving aan onze professionele adviseurs, wetshandhavingsinstanties, verzekeraars, de overheid en regelgevende en andere organisaties waarvan wij vinden dat het noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

 

 • Aan een daadwerkelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze bedrijfsactiviteiten, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke informatie alleen voor de in dit Privacybeleid vastgestelde doelen gebruikt.
 • Aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Wij kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens verstrekken aan derden, maar wanneer we dit doen, de informatie die we delen in een de geïdentificeerde indeling die niet persoonlijk u identificeert is.

Wij hebben relaties met derde partijen en websites om u producten en diensten aan te bieden die wij niet aanbieden en dergelijke derde partijen en websites omvatten de volgende gelieerde platforms van Alibaba.com of hun exploitanten: Alibaba Group, Taobao Marketplace, Tmall.com, Juhuasuan, AliExpress, 1688.com, Alimama, Fliggy.com, Taobao.com, Alibaba Cloud, AliOS, AliTelecom, Autonavi, UCWeb, Umeng, Xiami, DingTalk, Alipay, en Lazada. Wij bieden u toegang tot deze andere partijen en hun websites, hetzij door het gebruik van hyperlinks naar deze sites vanaf ons Platform of door het aanbieden van "co-branded" sites waarin zowel wij als andere partijen dezelfde uniforme resource locator (URL), hetzelfde domein, dezelfde naam of dezelfde pagina's binnen een domeinnaam op internet delen. In sommige gevallen moet u mogelijk persoonlijke informatie verstrekken om u te registreren of om producten of services aan te vragen die door dergelijke derden of co-branded partners worden geleverd. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze sites van derden of de co-branded sites. Het privacybeleid van deze derden kan verschillen van het onze, en we hebben geen controle over de informatie die u aan dergelijke derden verstrekt. Lees het relevante privacybeleid voor die sites van derden en co-branded sites voordat u reageert op aanbiedingen, producten of services die door deze partijen worden geadverteerd.

 

D. BEWARING

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang we een doorlopende legitieme zakelijke behoefte hebben om dit te doen, bijvoorbeeld om u diensten of producten te leveren, of zoals vereist of toegestaan ??door toepasselijke wetgeving, zoals belastings- en boekhoudwetgeving.

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke behoeften hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

 

 

E. COOKIES

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe we cookies en soortgelijke technologieën gebruiken (we zullen ze gezamenlijk 'cookies' noemen) om u te herkennen wanneer u ons Platform bezoekt. Er wordt uitgelegd wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, evenals uw rechten om ze te beheren.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die wordt verzonden naar uw browser en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. Als u de cookie niet uitschakelt of wist, worden elke keer dat u dezelfde browser of hetzelfde mobiele apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform, onze webservers op de hoogte gebracht van uw bezoek aan het Platform en kunnen wij informatie verzamelen met betrekking tot uw bezoek en uw gebruikspatroon.

Cookies die zijn ingesteld door de eigenaar van de website of app (in dit geval Alibaba.com) heten "eigen cookies" of "first party cookies". Cookies die door andere partijen dan de eigenaar van de website worden ingesteld, worden "cookies van derden" of "third party cookies" genoemd. Cookies van derden maken het mogelijk dat functies of functionaliteit van derden op of via de website worden aangeboden (bijvoorbeeld advertenties, interactieve inhoud en analyses). De partijen die deze cookies van derden instellen, kunnen uw apparaat herkennen, zowel bij het bezoeken van de betreffende website als bij het bezoeken van bepaalde andere websites.

Cookies kunnen ook worden onderverdeeld in sessiecookies (die worden gewist zodra u de browser sluit of het apparaat afsluit) en permanente cookies (die blijven bestaan ??zelfs na het sluiten van de browser of het afsluiten van het apparaat/de toepassing en die worden geactiveerd telkens wanneer u het Platform bezoekt). De sessiecookies gebruiken versleutelde gegevens om u te verifiëren. De permanente cookies slaan geen accountnummers of wachtwoorden op. We gebruiken zowel sessiecookies en permanente cookies.

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken om verschillende redenen eigen cookies en cookies van derden. Sommige cookies zijn om technische en/of veiligheidsredenen vereist om ons Platform te laten functioneren, en we noemen dit "essentiële" of "strikt noodzakelijke" cookies. Eigen cookies worden hoofdzakelijk gebruikt om basisfunctionaliteiten op ons Platform mogelijk te maken; inclusief webanalysecookies die ons helpen begrijpen hoe gebruikers onze webpagina's gebruiken en hoe we hun gebruik kunnen verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld essentiële of strikt noodzakelijke cookies om ons in staat te stellen goederen die zijn toegevoegd aan uw Alibaba.com-winkelmandje te onthouden en om u te herkennen wanneer u zich aanmeldt bij uw Alibaba.com-account.

Daarnaast gebruiken we ook sociale mediacookies. U kunt zich aanmelden voor Platform-lidmaatschap en de inhoud van een Platform delen via sociale media zoals Facebook en Twitter. Soms embedden we video's van websites zoals YouTube. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid dat van toepassing is op hun gebruik van informatie, die u kunt vinden op de respectieve websites.

We gebruiken ook cookies om ons in staat te stellen de interesses van Platform-bezoekers bij te houden en om de ervaring op ons Platform te verbeteren door onderzoekspatronen te onderzoeken en op interesses gebaseerde advertenties voor te stellen; onze partners te helpen bij het volgen van gebruikersbezoeken aan de Platforms; en om de voortgang en deelname aan promoties te volgen. We gebruiken eigen cookies en cookies van derden voor deze doeleinden.

Cookies die we gebruiken

 

De specifieke categorieën van eigen cookies en cookies van derden die via ons Platform worden gebruikt en de doelen die ze vervullen, worden beschreven in de onderstaande tabel (let op: de specifieke cookies die worden gebruikt kunnen verschillen):

Soorten cookies                                        

Wie gebruikt deze cookies

Essentiële Cookies Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om toegang tot en gebruik van ons Platform mogelijk te maken. Ze bieden de nodige functionaliteit om de juiste prestaties, beveiliging en functionaliteit van ons Platform te garanderen. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Alibaba.com

https://www.alibaba.com/

Statistische Cookies: statistische cookies inclusief analytische cookies verzamelen informatie in geaggregeerde vorm om ons te helpen bepalen en begrijpen hoe gebruikers omgaan met ons Platform en hoe ze ons Platform gebruiken. We gebruiken deze informatie om ons te helpen bij het verbeteren en optimaliseren van ons Platform en de beveiliging ervan.

 

Alibaba.com

https://www.alibaba.com/

Google Analytics (zie hieronder voor meer informatie)

Personalisatie- en servicecookies: deze cookies worden gebruikt om uw computer of mobiele apparaat te onthouden wanneer u een website bezoekt. Ze onthouden uw registratie- en inloggegevens en uw instellingen en voorkeuren, zoals taal en regio. Ze worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen als u uw browser gebruikt om commentaar te geven op artikelen en tevens om ervoor te zorgen dat interactieve services effectief werken. Personalisatiecookies worden ook gebruikt om inhoud aan te bevelen waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd bent door relevante advertenties weer te geven en deze statistisch te evalueren, op basis van wat u eerder hebt bekeken.

Personalisatiecookies kunnen ook sociale mediacookies bevatten die worden gebruikt om u aan te melden bij ons Platform met behulp van uw sociale media-accounts en om pagina's en inhoud te delen die u op ons Platform interessant vindt via sociale netwerken van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Alibaba.com https://www.alibaba.com/

Google http://www.google.com

 

Marketingcookies. Marketingcookies helpen ons om u meer gerichte en relevante marketing aan te bieden. We zullen ook marketingcookies gebruiken om de effectiviteit van onze marketingcommunicatie te evalueren door het openingspercentage en conversies te monitoren.

Facebook http://www.facebook.com

Twitter http://www.twitter.com

Google http://www.google.com

Criteo https://www.criteo.com/

Bing https://www.bing.com/

Yahoo https://www.yahoo.com/

Mailru https://mail.ru/

Yandex https://yandex.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zit het met andere trackingtechnologieën, zoals webbeacons?

Cookies zijn niet de enige manier om Platform-bezoekers te herkennen of te tracken. Wij kunnen van tijd tot tijd, andere, soortgelijke technologieën gebruiken, zoals web beacons (soms "tracking pixels" of "clear GIF's" genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatie bevatten die ons in staat stelt om te herkennen wanneer iemand ons Platform heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die we hebben verzonden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de internetverkeerpatronen van gebruikers volgen vanaf de ene pagina binnen ons platform naar de andere, om cookies te leveren of ermee te communiceren, om te begrijpen of u naar ons Platform bent gekomen via een online advertentie die wordt weergegeven op een website van een derde partij , om de prestaties van de site te verbeteren en om het succes van e-mailmarketingcampagnes te meten. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om goed te kunnen functioneren, en dus zal het uitschakelen van cookies hun functioneren schaden.

Hoe kan ik cookies beheren?

U kunt bepalen of en hoe een cookie wordt geaccepteerd door de privacyinstelling van de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform of de "privacyinstelling" van uw apparaat te configureren. Omdat de manier waarop u cookies kunt weigeren via de bediening van uw webbrowser verschilt van browser tot browser, moet u het helpmenu van uw browser bezoeken voor meer informatie. Als u de privacy-instelling in de browser aanpast, blijft uw apparaat gegevens verzamelen, tenzij u de privacy-instelling van het apparaat aanpast en omgekeerd.

U hebt het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert. Als u ervoor kiest om de bedieningselementen van uw webbrowser in te stellen om cookies te weigeren, kunt u nog steeds onze website gebruiken, hoewel uw toegang tot bepaalde functionaliteiten en onderdelen van onze website mogelijk beperkt zal zijn.

U kunt ook uw cookievoorkeuren beheren via de Cookie Preferences Tool https://buyercentral.alibaba.com/privacy/cookie_setting.htm.

Bovendien bieden de meeste advertentienetwerken u een manier om u af te melden voor gerichte advertenties. Als u meer informatie wilt, kan u volgende websites bezoeken http://www.aboutads.info/choices/ of http://www.youronlinechoices.com. U kunt ook de toepasselijke links volgen van de respectievelijke personalisatiecookies van derden in de bovenstaande tabel voor informatie over hoe u kunt afmelden voor het gebruik van bepaalde advertentie- of personalisatiecookies.

Bepaalde functies van het Platform zijn afhankelijk van cookies. Wees u ervan bewust dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, u mei niet zitten kundig voor inloggen of gebruik van deze functies en voorkeuren die afhankelijk van cookies zijn mogelijk verloren.

Google Analytics (meer informatie) Ons Platform maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Met de cookies van Google kunnen we het gebruik van het Platform analyseren door ons te vertellen welke pagina's onze gebruikers bekijken, welke het populairst zijn, op welk tijdstip van de dag ons Platform wordt bezocht, of gebruikers eerder ons Platform hebben bezocht, via welke websites gebruikers op ons Platform terechtkomen en dergelijke. De gegevens die door de cookies worden gegenereerd over uw gebruik van het Platform, worden naar Google verzonden en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het Platform gebruikt een tool waarmee IP-adressen geanonimiseerd worden, dit houdt in dat de IP-adressen worden ingekort binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie en andere leden die een overeenkomst hebben over de Europese Economische Ruimte. Het niet-ingekorte IP-adres wordt alleen uitzonderlijk verzonden naar de servers van Google in de VS en vervolgens daar ingekort.

Google gebruikt de gegevens namens Alibaba.com om uw gebruik van het Platform te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor de website-exploitanten en voor andere website-activiteit en internetgebruikservices op te stellen. Google mag deze informatie bekendmaken aan derden voor zover toegestaan door de wet of voor verdere verwerking door derden namens Google. Meer informatie over Google Analytics cookies vindt u op:

Het IP-adres dat uw browser zal doorgeven aan Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. Via uw browserinstellingen kunt u cookies blokkeren; dit kan echter leiden tot problemen met het gebruik van sommige functionaliteiten van de website. Met de invoegtoepassing "Google Analytics Opt-out" (Afmelden van Google Analytics) kunt u zich via uw huidige browser afmelden voor het gebruik van Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Meer informatie kan hier worden gevonden: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

F. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons privacybeleid bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u op de hoogte te houden, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming voor alle belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid verkrijgen, indien en wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid zullen worden bekendgemaakt door ons een gewijzigde privacybeleid te publiceren op het Platform. Eenmaal gepubliceerd op het Platform, zal het nieuwe Privacybeleid onmiddellijk van kracht zijn. U kunt zien wanneer deze Privacykennisgeving voor het laatst is bijgewerkt door de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze Privacykennisgeving te controleren.

G. BEZOEKERS UIT DE EUROPESE UNIE

Dit gedeelte van het Privacybeleid vult de informatie in dit Privacybeleid aan en is alleen van toepassing als u ons Platform of onze services die vallen onder dit Privacybeleid gebruikt vanuit een land dat een lidstaat van de Europese Unie is en in het geval en vanaf de datum van het vertrek van het VK uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk (de "EER").

Als u zich in de EER bevindt, is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke informatie Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited (opgericht in Singapore met bedrijfsnummer 200720572D). Voor contactgegevens, zie paragraaf I. "CONTACT MET ONS OPNEMEN" hieronder.

 

Juridische basis voor gegevensverwerking

 

We verwerken persoonlijke informatie voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid, zoals hierboven beschreven. Onze juridische basis voor het verwerken van persoonlijke informatie is afhankelijk van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Normaal gesproken verzamelen en verwerken we echter persoonlijke informatie over u alleen als dit:

 • nodig is voor het leveren van de services op grond van de overeenkomst tussen u en Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited en/of zijn gelieerde ondernemingen (bijvoorbeeld om u de diensten te leveren die u aanvraagt ??en om u te identificeren en te authenticeren zodat u het Platform kunt gebruiken);
 • nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten (bijvoorbeeld om te voldoen aan de geldende boekhoudregels en om verplichte openbaarmakingen te doen aan de ordehandhaving);
 • nodig is voor onze legitieme belangen en deze belangen niet teniet gedaan worden door uw rechten; en/of
 • waar het gebaseerd is op uw toestemming.

Als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken in het kader van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), is dit belang normaal gesproken om ons Platform en onze diensten te beheren, onze relatie met u te beheren en met u te communiceren indien nodig om onze diensten te leveren aan u en voor onze legitieme commerciële belangen, bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van ons Platform en onze services, voor marketingdoeleinden of met het oog op de beveiliging van ons Platform en onze diensten en het detecteren of voorkomen van illegale activiteiten zoals fraude. We hebben mogelijk andere legitieme belangen en in voorkomend geval zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als we u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan wettelijke vereisten of om een contract met u aan te gaan, zullen we dit op het relevante tijdstip duidelijk maken. We zullen u laten weten of het verstrekken van uw persoonlijke informatie verplicht is of niet (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke informatie niet verstrekt). In sommige gevallen kan het zijn dat u ons persoonlijke informatie moet verstrekken voor verwerking zoals hierboven beschreven, zodat wij u al onze services kunnen aanbieden en u alle functies van ons Platform kunt gebruiken.

Als u vragen heeft over of nadere informatie wenst over de juridische basis waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die worden vermeld in paragraaf I. "CONTACT MET ONS OPNEMEN" hieronder.

Internationale overdrachten van persoonlijke informatie

 

In het kader van het aanbieden van het Platform en de daarmee verbonden diensten, mogen we uw persoonlijke informatie overdragen naar landen buiten de EER, met inbegrip van landen waar niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als uw eigen land geldt, zoals de Verenigde Staten en China. We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat ontvangers van uw persoonlijke informatie gehouden zijn aan plichten van vertrouwelijkheid en wij implementeren gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met dit Privacybeleid. Deze maatregelen bestaan onder meer uit standaard contractbepalingen. Een kopie van deze clausules kan worden aangevraagd bij DataProtection@service.alibaba.com.

 

Uw rechten

 

Als u inwoner van de EER bent, beschikt u ook over de volgende gegevensbeschermingsrechten, die u op elk moment kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie I. "CONTACT MET ONS OPNEMEN" hieronder:

 • Het recht op toegang, correctie, bijwerken of verwijdering van uw persoonlijke informatie.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer deze gebaseerd is op onze legitieme belangen en afzonderlijk het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
 • Het recht om ons te vragen om in sommige situaties de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of portabiliteit van uw persoonlijke informatie te vragen.
 • Het recht om u af te melden voor marketingcommunicatie die we u op onregelmatige tijdstippen toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de koppeling "opzeggen" of "opt-out" te klikken in de marketing-e-mails die we u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals marketing via post of telemarketing), neemt u contact met ons op via de contactgegevens in sectie I. "CONTACT MET ONS OPNEMEN" hieronder.
 • Als we uw persoonlijke informatie hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die we voorafgaand aan uw opname hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke informatie die is uitgevoerd op grond van een andere juridische basis dan uw toestemming.
 • Het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u op de hoogte bent van wijzigingen of onnauwkeurigheden in uw informatie, moet u ons op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, zodat onze gegevens kunnen worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

H. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Hebt u verzoeken, vragen of opmerkingen over ons gebruik van uw persoonlijke informatie en dit Privacybeleid, gelieve ons te contacteren op DataProtection@service.alibaba.com.

I. Taal

Als er een conflict ontstaat tussen de Engelse versie en een andere taalversie van dit Privacybeleid, prevaleert de Engelse versie.

icburule011140190151